Всички Ескейп стаи

Средна оценка:
5.75
5.50
6.49
5.50
5.50
Отворена от::
Окт. 2014
Играчи:
Трудност:
1.99

Тази задача е свързана със спасяването на папагал, забравен в заключен апартамент.

Средна оценка:
5.75
5.50
5.99
5.50
5.99
Отворена от::
Май 2014
Играчи:
Трудност:
2.50

В „Тайната стая” вие имате възможност да проверите себе си, своята наблюдателност и своята способ