Дата: 
22-04-2015

Жокери: 

Стая: 
Съветският кабинет