Отбор: 

Дата: 
16-07-2015

Жокери: 

Трудност: 
5

Коментар от отбора

Оценката, която даваме за стаята НЕ Е ОБЕКТИВНА, тъй като трябва да дадем оценка, за да регистрираме участието си в тази стая. Мнение няма да даваме, тъй като макар експертно на отбор с приблизително 50 изиграни стаи, може да бъде използвано от хора с зли сърца, за лоши цели. Пояснение: в отбора ни има собственици на даден бранд и с цел избягване на конфликт, даваме тези „Обяснения“.


Стая: 
Клопката

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10