Дата: 
24-01-2016

Жокери: 

Трудност: 
4

Персонал: 
7

Оригинални загадки: 
9

История: 
8

Декори и атмосфера: 
8