Отбор: 

Дата: 
12-10-2015

Жокери: 

Трудност: 
5

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10