Отбор: 

Дата: 
11-11-2015

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Стая 717

Персонал: 
6

Оригинални загадки: 
8

История: 
6

Декори и атмосфера: 
8