Отбор: 

Дата: 
10-08-2015

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Леговището на пиратите

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10