Отбор: 

Дата: 
25-10-2015

Жокери: 

Трудност: 
3

Стая: 
Сух режим

Персонал: 
6

Оригинални загадки: 
6

История: 
6

Декори и атмосфера: 
6