Чернобил 86


 

 


Чернобил 86


Град: 

Компания: 

Отворена: 
Окт. 2018

Това е историята за времето на една от най-големите трагедии в човешката история – АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛ. Последиците от тази авария са били скрити от българските граждани във времето на социализма. Това е довело до тежки последици за населението, защото хората не са взели мерки, за да се предпазят от РАДИАЦЯТА, идваща от Чернобил. Във висшите среди на управляващата БКП и в ДС (Държавна Сигурност) са знаели за опасностите и са скрили информацията.

Ще преживеете чувствата и емоциите на човек, който по случайност разбира за случващото се и неговия опит да предпази себе си и близките си от последиците на радиационната авария в Чернобил.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-86--1819533818140528/

гр. София, ул. "Алеко Константинов" № 29

Добави коментар

Log in or register to post comments