Отбор: 

Дата: 
20-12-2020

Трудност: 
3

Стая: 
Алхимикът

Персонал: 
9

Оригинални загадки: 
7

История: 
8

Декори и атмосфера: 
9

Добави коментар към играта

Log in or register to post comments