ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.vsichkistai.bg
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. ВСИЧКИ СТАИ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.


I.     Общи условия 
• “www.vsichkistai.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ВСИЧКИ СТАИ ООД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) от ВСИЧКИ СТАИ ООД. 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка. 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му. 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.vsichkistai.bg”. 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и с тези, налични в магазинната мрежа. 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ВСИЧКИ СТАИ ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
• Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") гарантира доставката на продукта. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 
• Обявените в сайта цени могат да се различават от тези в магазините на други разпространители.


II. Права и задължения на страните

1. ВСИЧКИ СТАИ ООД се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи две  имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ВСИЧКИ СТАИ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес vsichkistai@vsichkistai.bg.


Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,  да върне някои или всички от получените артикули
В рамките на горния срок следва да върнете стоката като я изпрати на следния адрес: ВСИЧКИ СТАИ ООД, Ул. Г. С. Раковски 130, 100 София, с платени  куриерски разходи. В този случай трябва да ни посочи и банкова сметка по която ще бъде възстановена заплатената от него сума
Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента. 

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ВСИЧКИ СТАИ ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ВСИЧКИ СТАИ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на ВСИЧКИ СТАИ ООД адреса, на който ВСИЧКИ СТАИ ООД желае да получи обратно стоката; 
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, ВСИЧКИ СТАИ ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане настоката.
ВСИЧКИ СТАИ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, вслучай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
Връщане на суми платени с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаванена настойник.
III. Лични данни
• ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” полага дължимата грижа за защита наличните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ВСИЧКИ СТАИ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез "www.vsichkistai.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: vsichkistai@vsichkistai.bg.
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
• С извършването на регистрация в www.vsichkistai.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез изрично несъгласие, изпратено на следния e-mail адрес: vsichkistai@vsichkistai.bg.
IV. Разкриване на информацията 
• “ ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
V. Отговорност 
• ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ВСИЧКИ СТАИ ООД чрез “www.vsichkistai.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ВСИЧКИ СТАИ ООДАД чрез “www.vsichkistai.bg”.
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на ВСИЧКИ СТАИ ООД съобразно българскотоз аконодателство.  
VII. Допълнителни условия:
1. ВСИЧКИ СТАИ ООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
VIII. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
Уеб сайтът www.vsichkistai.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания.